Praktijk voor Hypnotherapie.

 


Privacy beleid

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. 

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over
de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming,heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.Ook mag u zelf de gevraagde gegevens ophalen en aan mij overhandigen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw
zorgverzekeraar. 
 

    Indien je het niet eens bent met ons privacybeleid of niet wilt dat wij je gegevens op bovenstaande manier gebruiken of opslaan,
    Vraag dan het formulier aan mij met verzoek om wijziging of verwijdering. 


 

Analytische cookies

Analytische cookies houden bij welke pagina’s je bezoekt op de betreffende website, hoe lang je een bepaalde pagina bekijkt, welke pagina je daarna bezoekt enzovoorts. Webmasters kunnen deze informatie vervolgens in hun statistiekenprogramma (bijvoorbeeld Google Analytics) bekijken en deze gebruiken om hun website te verbeteren.

Deze cookies zijn alleen van belang voor webmasters, en als gebruiker heb je daar verder geen last van. Overigens vallen ook cookies door affiliate partijen onder deze analytische cookies.