Praktijk voor Hypnotherapie.

 

Hypnotherapie en Hypnose.

Niet gelukkig met jezelf of met je omgeving bel dan vandaag nog en maak een afspraak. 

Loop jij zelf elke keer weer aan tegen dezelfde negatieve ervaringen, gedragingen, die jouw geluk in de weg staan. Bel!.

Wat is hypnotherapie met hypnose?.

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin wij in staat zijn contact te maken met ons onderbewustzijn. In onderbewustzijn zijn alle nare ervaringen en de oplossing hiervoor te vinden. 

Door het toepassen van hypnotisch taalgebruik en afstemming op de ademhaling kan deze trance opgewekt worden.

Hypnotherapie maakt tevens gebruik van therapeutische technieken die nodig zijn om iemand te begeleiden tijdens de ervaringen die opkomen in trance. Hierbij is professionele begeleiding en ervaring noodzakelijk. De cliënt kan in deze onbewuste trance zijn denken loslaten. Doordat het denken wordt losgelaten en de cliënt in een andere bewustzijnstoestand komt, is hij-zij in staat contact te maken met diepere gevoelslagen. Het gevoel van trance kan het beste vergeleken worden met het gevoel van dagdromen.

Weet je alles, heb je zelf nog controle tijdens de trance=. Ja!. Je hebt ten alle tijd zelf de controle over de situatie en je bent in staat om uit de trance te komen wanneer jij maar wil. Alleen ervaringen die op een bepaald moment nodig zijn voor het huidige proces zijn oproepbaar. Als je in trance in contact komt met het onderbewuste, dan kun je je bewust worden van oude emoties en overtuigingen. Als je inzicht krijgt in dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven, of waarbij je iets is overkomen waarin jij je onmachtig voelde, kan er een heling ontstaan die direct invloed heeft op je leven in het hier en nu. Je kunt meer jezelf zijn, beter staan  voor je mening en beter volgen wat je gevoel je zegt zonder daarbij je nuchterheid of de realiteit te verliezen.

Heb je last van de onbewuste ervaringen. Op het moment dat je in trance op een moment in je leven terecht komt, waar de nare ervaring heeft plaatsgevonden, beleef je die ook echt op de leeftijd waarop het heeft plaatsgevonden. Je kunt je dan ook gewoon weer baby, kleuter, puber of jong volwassenen voelen vanuit het nu. Door een goede begeleiding zal jij de ervaring na afloop niet meer als zodanig ervaren of voelen. De therapeut draagt zorg voor een goed gevoel na de sessie.

Alles heeft echter te maken met een goede begeleiding van een professionele en daarvoor opgeleide hypnotherapeut.

Dus informeer en vraag goed na of de therapeut die je benadert hiervoor opgeleid is. 


Voor wie is hypnotherapie en waar helpt het bij?

Hypnotherapie is voor een ieder die zich openstelt, of dat wil leren en werkelijk WIL werken aan zijn of haar problemen.

 • Traumatische ervaringen
 • Psychosomatische klachten, waarbij de huisarts of specialist heeft vastgesteld dat er geen sprake is van lichamelijke ziekten.
 • Het leren omgaan van PDS, Fybromyalgie, de ziekte van Crohn. Het wordt niet beter maar beter te hanteren.
 • Seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing.
 • Afwijzing, het niet krijgen van erkenning, het niet weten wie jezelf bent, het niet weten wat je wil in het leven. Niet gelukkig zijn met jezelf.
 • Het opsporen van onderliggende problematiek bij: Anorexia, Boulimia, automutilatie.
 • Geen controle hebben over je emoties, of niet om kunnen gaan met emoties van jezelf. Het afleren van ongewenst gedrag.
 • Angsten, fobieën, onzekerheid, boosheid, verdriet, rouwverwerking 
 • Burn out
 • Migraineproblemen
 • Hyperventilatie
 • Slaapproblemen
 • Bevallen met hypnose

 

Duur v.d.sessie en frequentie.

De kennismaking begint met een intake van een uur. Hierin wordt u gevraagd wat u wil bereiken.

Tijdens de intake lopen we samen door uw leven. Mijn hypothese zal ik na de intake met u bespreken evenals de frequentie en de duur van de sessies. Deze zijn nl afhankelijk van het doel van uw komst. Ook bespreek ik met u de mogelijkheden, die u kunnen helpen om uw doel te bereiken en hiermee dus ook het probleem op te lossen.

Na de intake beslist u pas of u met mij verder wil gaan. 

Het is namelijk van belang dat u zich goed voelt en vertrouwen heeft in het traject.