Praktijk voor Hypnotherapie.

 

Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld.

 

Seksueel contact kan om verschillende redenen over een grens gaan. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren, of om seks met iemand die dronken is en niet kan aangeven of hij of zij wil.

Maar ook om seks met een kind, of om seks waarbij iemand met fysiek geweld of bedreiging wordt gedwongen. Het ongewenste seksuele contact kan bestaan uit aanrakingen, seks via de webcam of verkrachting. 

Voor al deze verschillende vormen en situaties gebruiken we de overkoepelende term seksuele grensoverschrijding. 

 In de loop der jaren is door onderzoek duidelijk geworden dat meisjes en vrouwen vaak slachtoffer worden. Daarnaast hebben we steeds meer inzicht gekregen in specifieke groepen, situaties en vormen van seksueel geweld. We weten nu bijvoorbeeld dat mannen en jongens ook slachtoffer worden, dat mensen met een verstandelijke beperking extra risico lopen, en dat seksueel geweld ook voorkomt in de kerk en de jeugdzorg.III IV We hebben te maken gekregen met relatief nieuwe fenomenen als loverboys en seks via sociale media. Het gaat dus om een verscheidenheid aan gedragingen die verschillen in ernst: van een seksueel getinte opmerking tot aanranding en verkrachting. 


Er bestaan diverse vormen :

Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en verkrachting is gedefinieerd, dat wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij geweld is gebruikt, dreiging met geweld of gebruik is gemaakt van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat was te weigeren (bijv. door middelengebruik). 

Seksueel misbruik is elke vorm van seksuele grensoverschrijding waarbij sprake is van seks tussen een volwassene met een kind omdat hier per definitie sprake is van ongelijkwaardigheid, of andere situaties waarbij misbruik wordt gemaakt van een 

1 Een groot leeftijdsverschil hoeft bij volwassenen geen bezwaar te zijn, net zo min als een verschil in status of sociale klasse.

 2 De 6 criteria van het Vlaggensysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden: instemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, respect, leeftijdsadequaat en contextadequaat. Gradaties in de beoordeling van de criteria gebeurt aan de hand van richtlijnen m.b.t. ernst en herhaling van het gedrag. Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld: feiten en cijfers 3 leeftijds- of machtsverschil, bijvoorbeeld wanneer een leerkracht seks heeft met een leerling of een hulpverlener met een cliënt. Seksueel misbruik van kinderen wordt ook wel seksuele kindermishandeling genoemd. Incest betreft seks tussen familieleden. Dit hoeft niet per se ongewenst of grensoverschrijdend te zijn, bijvoorbeeld wanneer een neef en een nicht een seksuele relatie hebben waar beiden mee instemmen. Incest is dan ook geen goede term om misbruik van kinderen mee aan te duiden. Seksueel contact met een kind gaat echter altijd over een grens, en is seksueel misbruik.

 Seksuele intimidatie is verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele betekenis dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd (Wet Gelijke behandeling, art. 1a). De term seksuele intimidatie wordt meestal gebruikt in werksituaties, maar het kan overal voorkomen waar mensen samen zij

Bent u slachtoffer of weet u het niet zeker omdat u het hebt weggestopt.

Hebt u problemen op seksueel gebied of bent u angstig, gaat het niet goed in relaties.

Weet u niet wat te doen of bent u bang voor derden, bel dan en maak snel een afspraak.


 

Heb ik ervaring?  Ik heb  ruim 15 jaar gewerkt met slachtoffer en dader en in mijn praktijk vooral met slachtoffers om het gebeuren te verwerken.